Ontdek wat jij kunt doen

Ontdek wat jij kunt doen

Wil jij een bijdrage leveren aan schoon en voldoende water? Word waterbaas. Hoe? Dat is heel eenvoudig. Met kleine aanpassingen in en om het huis bereik je al veel. Denk aan plastic afval uit de sloot halen, geen frituurvet of medicijnen door de wc spoelen of regenwater opvangen met een geveltuintje, balkonplantjes of een regenton. Meer inspiratie en voorbeelden? Lees alle onderstaande tips.

Maak een geveltuintje

Als je tegels in je tuin vervangt door groen, kan water op die plek weer de bodem inzakken. Dat helpt bij het voorkomen van wateroverlast bij hoosbuien. Het groen helpt bovendien bij het omlaag brengen van de temperatuur in de stad, bij het afvangen van fijnstof. Ook creëer je zo een fijn leefgebied voor kleine dieren, insecten, amfibieën en vogels en verbeter je het bodemleven. En: mensen voelen zich prettiger en gezonder in een groene omgeving!

Kijk voor meer informatie over hoe dit in jouw gemeente is geregeld op:

​Koop duurzame schoonmaakmiddelen

Veel (schoonmaak)producten voor in huis en in de tuin bevatten chemische ingrediënten waardoor ze schadelijk zijn voor het milieu en je gezondheid. Gelukkig bestaan er duurzame schoonmaakmiddelen die net zo goed werken als chemische producten. Google maar eens op ‘duurzame schoonmaakmiddelen’ of ‘duurzame gewasbescherming’.

Maak (samen met je buren) de wijk waterproof

Wil je samen met de buurt jouw wijk waterproof maken? Vervang bijvoorbeeld je tegels voor groen, zodat het regenwater de grond in kan zakken en de riolen niet overlopen. Of plaats een regenton. Zo ontlast je het riool en kun je regenwater gebruiken om planten water te geven.

Voorkom verstoppingen

Poep, plas en (wc-)papier. Dat is het enige wat je door het toilet spoelt. Dus géén: tampons, vochtige doekjes, verf, chemische middelen, medicijnen of frituurvet.
Deze materialen zijn moeilijk uit afvalwater te zuiveren en kunnen zorgen voor verstoppingen in jouw riolering of bij onze gemalen.

Eendjes voeren is water vervuilen

Eendjes voeren is leuk, maar brood is helaas schadelijk voor de waterkwaliteit. Voedingsstoffen uit brood lossen op, waardoor het water voedselrijker wordt. Dat kan blauwalg, kroos en zelfs vissterfte als gevolg hebben. Ook voor eenden is brood niet goed: het is te eenzijdig en zout. Eenden die brood eten, laten ander voedsel staan, waardoor ze veel voedingsstoffen missen.

Lever medicijnen in bij de apotheek

Medicijnresten hebben een negatief effect op planten en beesten in water en maken de bereiding van schoon drinkwater moeilijk. Lever ze daarom in bij de apotheek.

Hoe?

  • Doosjes: alleen de strips.
  • Flesjes en tubes: verwijder het etiket voor jouw privacy.
  • Gebruikte naalden: altijd in de naaldencontainer.
  • Vanwege het coronavirus graag jouw medicijnafval eerst 24 uur thuis bewaren in een afgesloten zak.

Meer informatie over medicijnresten in het milieu vind je op deze website.

Koop kleding en cosmetica zonder microplastics

In veel kleding en cosmetica zitten microplastics. Dat zijn extreem kleine plasticdeeltjes. Bij iedere wasbeurt komen er miljoenen plasticdeeltjes in het afvalwater terecht. Via het afvalwater komen ze uiteindelijk in rivieren en meren. En dat is slecht voor mens, dier en milieu. Kies daarom voor kleding zonder microplastics, gemaakt van katoen, linnen, hennep, bamboe of lyocell/tencell.
Koop je cosmetica? Koop dan producten zonder polyethyleen.

Gooi aquarium planten in de GFT

Veel aquariumplanten komen van oorsprong niet in de Nederlandse wateren voor. Deze zogenaamde ‘invasieve exoten’ kunnen inheemse soorten verdringen, zorgen voor een te
laag zuurstofgehalte in het water en belemmeren de doorstroming.
Gooi ze daarom in de GFT-bak en niet in de sloot.

Zie je schade aan een dijk? Geef het door

Zie je een dijk die verzakt is, een scheur heeft, of waar water uit sijpelt?
Meld het bij het waterschap.

Woekerende waterplanten? Haal ze weg of meld het

Als watergangen niet worden onderhouden, slibben ze uiteindelijk dicht. Zo zijn ondiepe sloten slecht voor het waterleven. De temperatuur wisselt daar snel en vooral in de zomer kan dit leiden tot zuurstofarm water, met stank en vissterfte tot gevolg.
Haal daarom overhangende begroeiing, ingevallen blad en het teveel aan waterplanten weg.
Is de watergang niet jouw eigendom? Meld het dan bij Rijnland

Groenblauwe schoolpleinen

Steeds meer scholen maken watervriendelijke schoolpleinen. Dat is leuk voor kinderen. Deze ‘gezonde’ schoolpleinen zijn regenbestendig, bieden speelmogelijkheden, zorgen voor minder hitte en meer biodiversiteit. Kijk voor meer informatie, inspiratie en subsidiemogelijkheden op de website van groen blauwe schoolpleinen.

Deel pagina