Kandidatenlijsten

Op 4 februari 2019 hebben de deelnemende partijen hun kandidatenlijsten ingediend bij het hoogheemraadschap van Rijnland, voor de waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019.

Het hoofdstembureau heeft deze vandaag onderzocht.

De kandidatenlijsten liggen tot vrijdag 8 februari 2019, 15.00 uur ter inzage op het hoofdkantoor van Rijnland aan Archimedesweg 1 in Leiden.

Indien u de kandidatenlijsten wilt inzien, kunt u zich melden bij de receptie van ons hoofdkantoor.

Het hoofdstembureau houdt op 8 februari 2019, 16.30 uur een openbare zitting. Het doel van deze zitting is een besluit te nemen over de geldigheid van de kandidaatstelling, de geldigheid van de samenvoeging en de nummering van de kandidatenlijsten.

Kiezers kunnen bij deze openbare zitting mondeling eventuele bezwaren inbrengen.

Voor nadere informatie: Kees van Rietschoten, 06 5515 4115, projectleider waterschapsverkiezingen.

Deel pagina