Zitting Hoofdstembureau

Op 25 maart 2019 van 10.00 uur tot 12.00 uur is de openbare zitting van het hoofdstembureau in de VV-zaal.

Bij deze zitting bestaat het hoofdstembureau uit: voorzitter Rogier van der Sande, (dijkgraaf), Ruud Koole (plv. voorzitter), de leden Caroline van de Wiel, Fred Hoogland, Louise Haeck en plaatsvervangend lid Kees van Rietschoten (projectleider).

Onderstaande agenda wordt voorgesteld:

OPENBAAR DEEL

4. Onregelmatigheden bij de stemming

5. Bezwaren van aanwezigen (n.a.v. punt 4)

6. Berekening van de uitslag en bekendmaking van de personen die gekozen zijn

7. Bezwaren van aanwezigen (n.a.v. punt 7)

8. Afronding proces-verbaal

9. Vaststelling proces-verbaal door leden hoofdstembureau

10. Ondertekening benoemingsbrieven

11. Einde zitting

Deel pagina