VVD Lijst 1

VVD Lijst 1

LIJST 1 nr. 1 Ineke van Steensel

Ik kom uit een middenstandsgezin, geboren en getogen in Noordwijk, waarin ieder gezinslid mee moest helpen. Dat heeft mij mede gevormd: ik ben van “samen aanpakken.”
Trots ben ik dat ik voor de VVD als nummer 1 op de lijst sta voor het waterschap van Rijnland!

Droge voeten, schoon en voldoende water blijven de kerntaken van ons waterschap. De afgelopen vier jaar heb ik mij als fractievoorzitter hiervoor ingezet en natuurlijk zijn we hier nooit klaar mee. Nieuwe uitdagingen, zoals verzilting, bodemdaling, meer en hardere regenbuien maken dat we continu blijven zoeken naar de beste inzet van bewezen technieken en steunen we nieuwe ontwikkelingen om onze doelen te blijven halen.

Belangrijk is ook de manier waarop we dit doen: het is de kunst om veiligheid, economische belangen en klimaatdoelen in samenhang met elkaar te realiseren. Denk hierbij aan het kustwerk Katwijk: duinversterking, parkeergarage in het duin én de aanleg van natuurgebied. Bovenal: dit kon ook alleen maar zo, omdat bestuur, ondernemers en inwoners bij dit gigantische project betrokken zijn. De VVD blijft zich hier sterk voor maken!

Mijn speerpunten voor de komende vier jaar zijn:

  • Goed onderhoud van dijken, keringen en gemalen
  • Samenwerking met gemeenten die veel last hebben van bodemdaling, zoals Gouda en Boskoop
  • Bestrijding van de grote hoeveelheid algen die elke zomer terugkomt
  • Investeren in vernieuwing van de waterzuivering
  • Economische, natuur en milieubelangen samen laten komen in praktische oplossingen
  • Verantwoord financieel beleid

One liner: droge voeten, schoon en voldoende water voor nu en later!

Anky Griekspoor-Verdurmen

LIJST 1 VVD nr. 2 Anky Griekspoor-Verdurmen

Waterschappen zijn geen trendsetters maar trendvolgers ....en gelukkig maar !

Waterschappen zijn de oudste bestuursvorm van ons land, hoogheemraadschap Rijnland zelfs het eerste Waterschap. Logisch, want Nederland leeft met , - en van water en de Waterschappen maken dat mede mogelijk. Van oudsher gerund door medewerkers die zich vanuit kennis en expertise vooral richtten op de kerntaken van het Waterschap : droge voeten, schoon water en voldoende water.

De Waterschappen zijn de overheid met de beste balans in prijs / kwaliteit. De VVD wil dat zo houden. We zijn geen idealisten maar vooral realisten ! Natuurlijk bewegen we mee met ontwikkelingen in onze omgeving en benutten we technologieën die voor handen zijn, maar we richten ons vooral op onze kerntaken. Gewoon om dat we daar goed in zijn. Trendvolgers dus….en gelukkig maar !

Deel pagina