PVDA lijst 4

Jeroen Haan

Lijst 4 NR. 1. Jeroen Haan

Namens de PvdA wil ik me in blijven zetten voor een groen/blauwe, gezonde leefomgeving voor alle mensen, dieren en planten. Het hoogheemraadschap van Rijnland werkt daar hard aan, tegen aanvaardbare kosten.

De afgelopen vier jaar heb ik als dagelijks bestuurder (hoogheemraad) me ingezet voor het schoon en gezond water door het duurzaam zuiveren van afvalwater, dus daar medicijnresten en andere verontreinigingen uit te (gaan) halen. We gaan nog meer duurzame energie (uit biogas) en grondstoffen (zoals fosfaat) uit het afvalwater halen. Ook zet ik me in om een blauwe energiecentrale te realiseren in Katwijk, waar we uit zoet en zout water elektriciteit opwekken.

Binnen Rijnland werk ik aan steden en dorpen met meer groen en blauwe ruimte. Dat is goed voor de gezondheid en om het klimaat aan te pakken: om piekbuien op te vangen en bij droogte hittestress tegen te gaan. Daarvoor is de inzet van iedereen nodig: inwoners die tegels uit hun tuin halen en een plantje er in doen; gemeenten en drinkwaterbedrijven om samen de waterkringlopen te sluiten; agrariƫrs en bedrijven die hun productie verduurzamen.

Samen werken aan een gezonde leefomgeving vanuit het waterschap, daar wil ik me voor inzetten. Laat je stem horen en stem 20 maart PvdA Rijnland, lijst 4.

LIJST 4 NR. 2 Thea Fierens

Thea Fierens, lid van het algemeen bestuur en ook nu verkiesbaar, PvdA nummer 2

Voor de PvdA, voor mij, is de kwijtscheldingsregeling een kernpunt, die hebben we behouden en daar zal ik me weer voor inzetten. De sterkste schouders moeten immers de zwaarste lasten dragen. Zeker nu, want ...

Klimaatverandering is immers de grote uitdaging voor de waterschappen want de zeespiegel stijgt en de bodem daalt. Versterkte slimme dijken en duinen brengt veiligheid voor alle inwoners.

En er moet meer gebeuren om droge voeten te houden want met al de hoosbuien moet het overtollige water wel weg kunnen, daarom meer groen en minder steen. Dat maakt onze steden en dorpen ook frisser en gezonder.

Duurzaam, circulair en innovatief zijn om die nieuwe uitdaging aan te gaan staat voorop. De waterzuiveringsinstallaties op zonne-energie, Blue-Energy, alles op alles zetten om te voorkomen dat bestrijdingsmiddelen, medicijnen en plastics in ons water terecht komen, reststoffen hergebruiken.

Want schoon water is belangrijk, schoon, fris zwemwater en schoon water voor het huis van de vis, voor vogels, bloemen en bijen daar moet je als inwoner, bezoeker, boer of sportvisser op kunnen rekenen, nu en voor de toekomst van de kinderen.

Dat doen we in samenwerking met inwoners, bedrijven en boeren, want er moeten steeds keuzes gemaakt worden en dat doe je in overleg, tijdig en met alle partijen. Er valt wat te kiezen op 20 maart..

Mijn brede bestuurlijke ervaring, zowel lokaal, landelijk als Kamerlid en internationaal wil ik wederom met grote overtuiging inzetten voor het water, voor het Hoogheemraadschap Rijnland en de inwoners van het Rijnlandse gebied. Samenwerken aan een toekomstgericht en mensgericht waterschap.

Deel pagina