ChristenUnie-SGP lijst 7

LIJST 7 nr. 1 Niek van der Plas

Mijn naam is Niek van der Plas en ben lijsttrekker voor de ChristenUnie-SGP.

Zit nu 4 jaar, met veel plezier, in het algemeen bestuur en heb ondervonden dat het Hoog heemraadschap van Rijnland een prachtig waterschap is met betrokken, bevlogen en zeer deskundige medewerkers.

Ik geloof dat mannen en vrouwen de opdracht hebben gekregen het beheer te voeren over de schepping.

Door de vervuiling en door ons consumptiegedrag hebben we er met elkaar voor gezorgd dat we in een ecologische crisis en een klimaatcrisis terechtgekomen zijn.

Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor dieren, het weer en voor mensen, die nu al merkbaar zijn. Hittegolven, droogte, overstromingen, schade aan ecosystemen.

Het waterschap ondervindt in haar werk dagelijks de gevolgen van deze klimaatverandering.

Wij kunnen onze kinderen, ons nageslacht, niet met de gevolgen achterlaten we moeten daarmee nu beginnen.

Daarom zal ik me inzetten voor de volgende punten:

• Het filteren uit het afvalwater van medicijnen en andere schadelijke stoffen.

• Het veilig houden van onze inwoners door dijken tijdig te versterken.

• Milieuvriendelijke oevers plaatsen daar waar mogelijk.

• De schuld van Rijnland te verlagen.

• De vervuilende bedrijven meer laten betalen, en schone bedrijven belonen.

• Het principe de vervuiler betaald geldt voor iedereen.

• Dat we ons als eerste met onze kerntaken, schoonwater en droge voeten, bezig houden.

• Dat we C02 neutraal en klimaatneutraal worden.

• Dat we energie neutraal worden, denkend ook aan innovatieve ideeën zoals bleu-energie etc,

• Dat de medewerker van Rijnland duurzaam ingezet wordt.

Dat er gerecreëerd kan worden, ik denk daarbij ook aan de hengelsport, wandelpaden enzovoort.

LIJST 7 nr. 1 René Roorda

Met het waterschap op weg naar een klimaat-neutrale samenleving

Mijn naam is René Roorda. Ruim 54 jaar geleden werd ik geboren in Maassluis. In Delft studeerde ik luchtvaart- en ruimtevaarttechniek en ontmoette ik mijn vrouw Alie. Samen wonen wij nu in Hillegom. Wij hebben vier inmiddels volwassen kinderen, van wie er drie het ouderlijk huis al hebben verlaten.

In het dagelijks leven werk ik bij het ministerie van infrastructuur en waterstaat als senior adviseur. Mijn specialisme is toezicht op governance (goed bestuur). Het motto “verantwoord waterbestuur” van de ChristenUnie SGP Rijnland voor de waterschapsverkiezingen van 20 maart spreekt dan ook tot mijn verbeelding.

Goed bestuur betekent voor mij dat de verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland, waarvoor ik mij kandideer, de kerntaken van het waterschap centraal blijft stellen. Alleen zo kunnen waterveiligheid, -beschikbaarheid en –kwaliteit toekomstbestendig zijn. Dat neemt niet weg dat de waterschappen in samenwerking met andere overheden een voortrekkersrol kunnen hebben bij taakoverstijgende maatschappelijke doelen, zoals klimaatneutraliteit.

Goed bestuur houdt mijn inziens ook in dat de medewerkers van het Hoogheemraadschap van Rijnland de ruimte krijgen initiatieven te ontplooien en verantwoordelijkheid te nemen. Zo kunnen zij in samenwerking met het bestuur de organisatie van het waterschap sterker maken en bouwen aan verantwoorde, duurzame oplossingen voor de vraagstukken van vandaag en morgen.

Graag wil ik me de komende vier jaren voor een verantwoord waterbestuur inzetten.

René Roorda | Hillegom

Deel pagina