CDA Lijst 2

Lijst 2 nr 1 Hans Démoed

Doen wat nodig is voor droge voeten en schoon water

Als lijsttrekker voor het CDA voor de komende waterschapsverkiezingen voor het Hoogheemraadschap van Rijnland vind ik het belangrijk dat Rijnland door inwoners en bedrijven wordt herkend als een “doe” overheid. Doen wat nodig is met gezond verstand. In Rijnland hebben we ontzettend veel projecten voor onze veiligheid, schoon water, energie en klimaat en tal van andere dingen. Daar is jaarlijks een investering van rond de 100 miljoen euro mee gemoeid. Dat is een enorme opgave, maar daarmee is Rijnland enorm zichtbaar aan de kust, in de stad en op het platteland. Voor het CDA is het belangrijk dat daarvoor de kosten niet verder stijgen dan de inflatie, want net als thuis moeten we het doen met het geld dat beschikbaar is. Rijnland heeft juist door het noodzakelijke hoge investeringsniveau een aanzienlijke schuldenlast. Het CDA heeft in de achterliggende periode als een kritische rentmeester steeds aandacht gevraagd voor terugdringen van de schuldenlast.

Voor de komende tijd is het klimaat en de extreme weersomstandigheden één van de grote opgaven. Mijn motto is: “tegel eruit plantje erin”. De extreme droogte van vorige zomer en daarna de wateroverlast had dit grote gevolgen bijvoorbeeld voor de boomteelt in Boskoop. Het waterschap moet daar pro actief op inspelen. Niet afwachten maar samen met inwoners en bedrijven van buiten naar binnen werken voor een duurzaam vitaal Rijnland!

Lijst 2 nr 2 Marco Kastelein

Mijn naam is Marco Kastelein. Ik ben getrouwd en ik heb vier kinderen en vijf kleinkinderen. In mijn vrije tijd ben ik voorzitter van de christelijke voetbalvereniging de Jodan Boys uit Gouda.

Samen kunnen we veel bereiken is mijn motto. Het is hartverwarmend dat veel vrijwilligers actief zijn in de samenleving. Dat is prachtig en daar draag ik mijn steentje graag aan bij.

De afgelopen vier jaar heb ik als dagelijks bestuurder van Rijnland mij ingezet voor droge voeten, voor het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven en betaalbare lasten voor burgers en bedrijven.

Een mooi moment was de oplevering van de Hollandse IJsseldijk. Een innovatief project met steun van de bewoners en belangrijk voor droge voeten in het Groene Hart.

Ik wil me ook de komende jaren inzetten voor een klimaatbestendig Rijnland. Kan het CDA op uw stem rekenen op 20 maart?

Deel pagina