Deelnemen verkiezingen{else:if}Deelnemen verkiezingen

Deelnemen verkiezingen

Wat moet je doen als je wilt deelnemen aan de verkiezingen

Vastgestelde kandidatenlijst

Bekijk de vastgestelde kandidatenlijsten

Lees meer

Kandidatenlijsten

Op 4 februari 2019 hebben de deelnemende partijen hun kandidatenlijsten ingediend bij het hoogheemraadschap van Rijnland, voor de waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019.

Lees meer

Registreren naam partij

Als een politieke partij onder een bepaalde naam ('aanduiding') wil deelnemen aan de verkiezingen, dan moet zij deze laten registreren. Deze aanduiding komt bovenaan de kandidatenlijst en op het stembiljet te staan.

Lees meer

Deel pagina