Verkiezingsdebat woensdag 13 maart 2019

Lijsttrekkers politieke partijen nemen standpunt in tijdens verkiezingsdebat

Programma lijsttrekkersdebat woensdag 13 maart 2019

16.00 uur Inloop

16.30 uur Start Lijsttrekkersdebat onder leiding van Pauline de Wilde

18.00 uur Einde debat

Locatie: hoofdkantoor Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden

Deelnemers aan lijsttrekkersdebat (zie www.rijnlandkiest.nl)

Lijst 1 VVD: Ineke van Steensel

Lijst 2 CDA: Hans Demoed

Lijst 3 Water Natuurlijk: Waldo von Faber

Lijst 4 PvdA: Jeroen Haan

Lijst 5 AWP niet politiek wel deskundig: Adriaan van Geest

Lijst 6 Partij voor de Dieren: Judith Boomsma

Lijst 7 ChristenUnie-SGP: Niek van der Plas

Lijst 8 50Plus: Roberto Schols

Lijst 9 Trots op Nederland: Pieter Vonck

De stellingen voor het debat zijn (zie Stemwijzer van Rijnland)

  • Waterpeil verlagen om landbouwgrond te behouden
  • Maak een keuze: uitvoering van werkzaamheden in het waterschap: alleen door waterschap zelf OF alleen uitbesteden aan bedrijven
  • Hittestress tegengaan door vergroening van daken in steden te subsidiĆ«ren
  • Maak een keuze: opbrengsten uit opwekken van energie: investeren in waterschap OF korting op belasting
  • Belastingen verhogen om de schulden van het waterschap versneld af te bouwen
  • Maak een keuze: als waterschap inzetten op: kerntaken (waterbeheer, zuivering, en veiligheid) OF een breder pakket (inclusief recreatie, energie en klimaat)
  • Meer geld vrijmaken voor het behouden van historisch erfgoed
  • Waterzuiveringsinstallaties binnen vijf jaar voorzien van een medicijnfilter
  • Maak een keuze: opbrengsten uit opwekken van energie: investeren in waterschap OF korting op belasting

Deel pagina