Hoofdstembureau

Het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap van Rijnland heeft besloten tot benoeming van de leden van het hoofdstembureau, mede gelet op de artikelen E6a, E9, lid 2 en E10 van de Kieswet en de artikel G1 en H3 van het Kiesbesluit.

Benoeming leden hoofdstembureau

Het dagelijks bestuur heeft voor de periode tot en met 1 november 2022 in het hoofdstembureau van het hoogheemraadschap van Rijnland benoemd:

Als voorzitter:

de heer drs. R.A.M. van der Sande (dijkgraaf)

als lid en als plaatsvervangend voorzitter:

de heer prof. dr. R.A. Koole (hoogleraar politicologie, Universiteit Leiden)

als lid:

mevrouw C. M. van de Wiel (secretaris-algemeen directeur)

heer drs. F. Hoogland (hoofd Staf Bestuur en Directie)

mevrouw mr. L. C. Haeck (teamleider Juridische zaken en Vastgoed)

als plaatsvervangend lid:

mevrouw prof. mr. M.J.A.M. Ahsmann (senior rechter A bij de rechtbank Den Haag en bijzonder hoogleraar Rechtspleging, Universiteit Leiden)

heer drs. C. van Rietschoten (projectleider)

heer mr. A. Zonneveld ( jurist van Rijnland)

Locatie hoofdstembureau

Het dagelijks bestuur wijst het hoofdkantoor van het hoogheemraadschap van Rijnland, gelegen aan de Archimedesweg 1 te Leiden, aan als geschikte ruimte voor het houden van zittingen van het hoofdstembureau.

Zittingen van het hoofdstembureau

De zittingen van het hoofdstembureau zijn op:

5 december 2018

27 december 2018

7 februari 2019

25 maart 2019 (openbare zitting, vaststelling uitslag)

Registratie partijen

Landelijke partijen staan geregistreerd bij de Kiesraad in Den Haag. Zij hoeven zich niet nog eens te registreren bij het hoogheemraadschap van Rijnland.

Partijen die al staan ingeschreven in het register van het hoofdstembureau van Rijnland hoeven zich niet (nogmaals) te registreren bij het hoogheemraadschap van Rijnland.

Andere partijen die willen deelnemen aan de waterschapsverkiezingen van Rijnland op 20 maart 2019 moeten zich registreren bij het hoofdstembureau van Rijnland, tot uiterlijk 24 december 2018, 24.00 uur. Zij moeten een waarborgsom betalen.

Betaling waarborgsom

Het dagelijks bestuur heeft besloten het rekeningnummer bij de Nederlandse Waterschapsbank N.V. < NL37NWAB0636757307 > ten name van het hoogheemraadschap van Rijnland te Leiden aan te wijzen als rekeningnummer waarop de waarborgsommen dienen te worden betaald, die verschuldigd zijn voor registratie dan wel kandidaatstelling voor de Waterschapsverkiezingen 2019.

Betaling dient te geschieden onder vermelding van de woorden ‘waarborgsom registratie’.

Degene die een lijst wil registreren kan zich melden bij het hoofdkantoor van Rijnland; en is ervoor verantwoordelijk dat de waarborgsom van 225 Euro uiterlijk 24 december 2018 is bijgeschreven op bovenstaande bankrekening van Rijnland.

Let op: op 24 december 2018 is het hoofdkantoor van Rijnland gesloten. Op die dag kan men zich telefonisch of per mail wenden tot de projectleider.

Voor nadere informatie en afspraken:

C. van Rietschoten, projectleider waterschapsverkiezingen

krietschoten@rijnland.net

06 5515 4115

Deel pagina