Verkiezingen{else:if}Verkiezingen

Verkiezingen

Op woensdag 20 maart 2019, tegelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten, vinden de waterschapsverkiezingen plaats. Op deze dag kiezen de inwoners van Nederland het nieuwe bestuur voor ‘hun’ waterschap.

Hoe zat het ook alweer?

Waterschappen zijn, net als gemeenten en provincies, overheden met een algemeen en een dagelijks bestuur. Zoals elke gemeente een gemeenteraad heeft met een burgemeester en wethouders, zo heeft elk waterschap en hoogheemraadschap een algemeen bestuur (de verenigde vergadering) met een dijkgraaf en (hoog)heemraden.

Voor het bestuur kunnen zowel landelijke politieke partijen als speciale waterschapslijsten zich verkiesbaar stellen. In totaal bestaat de verenigde vergadering uit 30 leden.

Blue Energie
Groene cirkels
Schoon Water
Verzilting

Deel pagina