Verkiezingen{else:if}Verkiezingen

Verkiezingen

Scrol naar beneden voor meer informatie en filmpjes

Hoe zat het ook alweer?

Waterschappen zijn, net als gemeenten en provincies, overheden met een algemeen en een dagelijks bestuur. Zoals elke gemeente een gemeenteraad heeft met een burgemeester en wethouders, zo heeft elk waterschap en hoogheemraadschap een algemeen bestuur (de verenigde vergadering) met een dijkgraaf en (hoog)heemraden.

Voor het bestuur kunnen zowel landelijke politieke partijen als speciale waterschapslijsten zich verkiesbaar stellen. In totaal bestaat de verenigde vergadering uit 30 leden.

Waarom stemmen
Blue Energie
Groene cirkels
Schoon Water
Verzilting

Deel pagina