Klimaatverandering{else:if}Klimaatverandering

Klimaatverandering

Leven in Rijnland is leven met water. Droge voeten en schoon water daar gaan we voor. Maar ons klimaat verandert. En het verandert sneller dan gedacht. Die verandering heeft tot gevolg dat er meer neerslag valt in kortere periodes.

Lees meer

Overstroom ik

Woon jij in een risicogebied? Onze dijken beschermen ons tegen een overstroming, maar het kan een keer misgaan… Weet jij hoe hoog het water bij jou in de buurt komt?

 

Kijk hoe hoog het water komt
Film wateroverlast

Als de bodem daalt….

Dat de bodem daalt, merken we in Rijnland op verschillende manieren. In het stedelijke gebieden zoals Gouda, zijn er huizen die verzakken. Funderingen moeten worden aangepakt en tuinen en wegen moeten regelmatig worden opgehoogd. Onder de grond zorgen verzakkingen voor schade aan het riool. In het landelijk gebied hebben agrariërs vaak te maken met een ondergrond die of natter is dan gewenst.

Zakkende veenbodems hebben ook een effect op de waterkwaliteit. Als veen oxideert komen voedingsstoffen zoals stikstof en fosfaat vrij. In voedselrijk water is de kans groot dat algen gaan woekeren en dat het water viezer wordt. Oxidatie van veen gaat bovendien gepaard met uitstoot van CO2.

Lees meer
Wat kun je zelf doen?

Wat kun je zelf doen?

Droge voeten en schoon water, dáár gaan we voor. Samen met de omgeving werken we aan een toekomstbestendig gebied. Voor nu en voor de toekomst. Wil je ook je steentje bijdragen, of ben je benieuwd hoe je wateroverlast in je eigen omgeving kunt voorkomen? Wij hebben een paar eenvoudige tips voor je.

Lees meer

Rijnland Klimaatatlas

Het klimaat in Nederland verandert. De vraag is hoe we hiermee omgaan. Hoe maken we ons klaar voor de toekomst? De Klimaatatlas die het hoogheemraadschap van Rijnland ontwikkelde, biedt uitkomst. Deze atlas helpt ons, en de gemeenten in ons beheergebied, om onze klimaatopgaven in kaart te brengen. De atlas biedt dan ook concrete handvatten voor het gezamenlijk opstellen van een sterke klimaatadaptatiestrategie.

Waarom een Klimaatatlas?
Het KNMI verwacht hogere temperaturen, nattere winters, hevigere regenbuien en drogere zomers. De kans op wateroverlast, grondwaterproblemen en hittestress neemt toe. De Klimaatatlas is een verzameling van plattegronden, die precies laten zien welke gevolgen van klimaatverandering er spelen in ons gebied, en waar dan precies.

Basis voor effectieve samenwerking
Geen enkel waterschap en geen enkele gemeente kan de klimaatopgave alleen aan. Om een toekomstbestendig gebied te realiseren, zullen we met elkaar moeten samenwerken. Het binnen de overheid bekende model ‘Weten, willen, werken’, is hierbij goed bruikbaar. De Klimaatatlas draagt in grote mate bij aan ‘weten’. Alleen als we weten welke gevolgen de klimaatverandering hier heeft, kunnen we ons gebied daadwerkelijk klimaatbestendiger inrichten.

Van uitdaging tot oplossing
Een gedetailleerd overzicht van de uitdagingen en knelpunten in ons gebied, vormt de basis voor een afgewogen klimaatadaptatiestrategie. Deze strategie biedt ons vervolgens aangrijpingspunten om ook andere partijen, zoals bewoners, bedrijven en belangengroepen, te betrekken bij verdere probleemanalyses en mogelijke oplossingen.

Hoewel aan de totstandkoming van de klimaatatlas de uiterste zorg en aandacht is besteed, is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Het hoogheemraadschap aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden en aan de informatie op deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Bekijk de klimaatatlas

Deel pagina