Praktijk voorbeelden{else:if}Praktijk voorbeelden

Praktijk voorbeelden

Waterschappen en gemeenten trekken graag samen met bewoners en bedrijven op om de stad klimaatbestendig te maken. Het aanpassen van de stad aan de grillen van de natuur is niet alleen nodig, het biedt ook een prachtige kans om de stad aantrekkelijker en leefbaarder te maken. Daar kunnen we samen het verschil maken! Op deze pagina laten we een aantal voorbeelden uit de praktijk zien.

SPONGE 2020

SPONGE 2020

Leiden staat voor de pittige opgave om de stad klimaatbestendig te maken. Binnen het SPONGE2020-project, verwerft de gemeente de kennis en ervaring die hiervoor nodig is. Daarbij werkt de stad samen met tien andere partijen, waaronder Rijnland. Een van de vragen die we met elkaar willen beantwoorden is: ‘Hoe kunnen we de waterbergende mogelijkheden in de stad beter benutten en van Leiden meer een ‘spons’ maken?’

Lees meer
Living Lab

Living Lab

De bodem zakt, vooral in veengebieden. Steden zoals Gouda hebben hierdoor te maken met verzakkende woningen, kans op paalrot en met schade aan het riool. Een belangrijke vraag is dan ook: hoe gaan we in het stedelijk gebied het beste om met bodemdaling?

Lees meer
Lakenplein wordt klimaat- en toekomstbestendig Lakenpark

Lakenplein wordt klimaat- en toekomstbestendig Lakenpark

Op de Dag van de Duurzaamheid - 10 oktober - ondertekenden Martine Leewis namens hoogheemraadschap van Rijnland en Paul Dirkse, wethouder duurzaamheid van Leiden, het rapport ‘Lakenplein wordt Lakenpark’. In dit rapport staat hoe het Lakenplein de komende jaren klimaat- en toekomstbestendig wordt gemaakt.

Lees meer
Groene cirkels van Heineken

Groene cirkels van Heineken

Heineken werkt via het duurzaamheidprogramma Groene Cirkels, samen met de provincie Zuid-Holland en Alterra Wageningen UR, aan het ontwikkelen van een klimaatneutrale regio. Rijnland participeert in de Groene Cirkel Water.

Lees meer
Groenblauwe netwerken

Groenblauwe netwerken

Verschillende voorbeeldprojecten voor duurzame en klimaatbestendige steden. 

lees meer
Kustwerk Katwijk

Kustwerk Katwijk

De versterking van de zwakke schakel is alleen al een parel omdat het Rijnland heel veel positieve publiciteit heeft gegeven. Kustversterking tegen een stijgende zeespiegel spreekt erg tot de verbeelding in binnen- en buitenland. Het informatiecentrum is 1,5 jaar open geweest en trok 10.000 bezoekers. Vanuit het infocentrum zijn 4000 mensen rondgeleid over het werkterrein.

Lees meer

Deel pagina