Hitte en droogte

Hitte en droogte

Door de klimaatverandering blijft de temperatuur stijgen en komen zachte winters en hete zomers. Veel mensen ervaren hitte als een welkome periode van terras- en strandbezoek, voor anderen kan aanhoudende hitte juist nare gevolgen hebben voor hun gezondheid, met name voor ouderen. Daarnaast zullen droge perioden langer duren en vaker voorkomen. Dat kan gevolgen hebben voor onze waterkeringen, de waterkwaliteit en de zoetwatervoorziening. Het peilbeheer, de landbouw, de natuur, de industrie en de scheepvaart zijn sterk afhankelijk van voldoende zoet water.

Deel pagina