Bodemdaling: heel Rijnland zakt

Bodemdaling: heel Rijnland zakt

In veel delen van Nederland zakt de bodem. Zo ook in Rijnland. In veengebieden zakt de bodem soms wel met een centimeter per jaar. Een zakkende bodem in combinatie met een hoog grondwaterpeil zorgt in steden als Gouda voor specifieke uitdagingen.

Waarom daalt de bodem?

Dat veengebieden zo duidelijk te maken hebben met bodemdaling is niet vreemd. In Nederland pompen we deze vruchtbare bodems al eeuwen droog ten behoeve van de landbouw. Hierdoor komt er zuurstof in de bodem en oxideren (verbranden) de onverteerde plantenresten waar veengronden uit bestaan. Gevolg: de bodem zakt. Ook de klimaatverandering heeft invloed op de bodemdaling. We hebben te maken met hogere temperaturen en met langere periodes van droogte. Als er meer vocht vanuit de bodem verdampt dan dat er regen valt, daalt de grondwaterstand en neemt de bodemdaling toe.

Dit merken we ervan

Dat de bodem daalt, merken we in Rijnland op verschillende manieren. In het stedelijk gebied zijn er huizen die verzakken. Met name huiseigenaren van huizen die gebouwd zijn op houten funderingen zijn genoodzaakt om de funderingen aan te pakken. Veel bewoners moeten bovendien hun tuinen om de zoveel jaar laten ophogen. De bodemdaling resulteert ook in hoge kosten voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Het is steeds weer noodzakelijk om straten op te hogen en schade aan het riool te voorkomen of te herstellen. Bij de oxidatie van veen komt bovendien veel CO2 vrij.

Balans zoeken

Als waterbeheerder wil Rijnland de bodemdaling beheersbaar houden. Dat betekent: zoeken naar balans. Om droge voeten te houden, moeten we water uit de polder blijven wegmalen. Tegelijkertijd – om verdere bodemdaling tot een minimum te beperken – laten we het grondwater niet verder zakken dan strikt noodzakelijk. Samen met andere overheden zoals de provincie en de gemeenten, werken we aan actief peilbeheer. We vinden het belangrijk dat nieuwe wijken bodembestendig worden ingericht. Ook daarom werken we samen met andere overheden.

Een stap verder

Natuurlijk werken we niet alleen samen met andere overheden. We zoeken de samenwerking op met iedereen die woont en werkt in dit gebied.

Veengebieden in Rijnland

Het beheergebied van Rijnland bestaat uit 107.000 hectare grond. Ongeveer 20.000 hectare hiervan heeft een veenbodem. Een grote veenstrook ligt rondom Gouda, Reeuwijk en Woerden. De tweede grote veenstrook ligt in de omgeving van Zoeterwoude en Roelofarendsveen.

Deel pagina