Gevolgen{else:if}Gevolgen

Gevolgen

De klimaatverandering zorgt ervoor dat we steeds vaker te maken krijgen met hevige neerslag. De extreme regenbuien die het KNMI in 2050 had verwacht, zijn nu al werkelijkheid en het risico op wateroverlast neemt toe. Gelukkig kunnen we met elkaar veel doen om de kans op overlast te beperken.

Wateroverlast

Overlast door hoosbuien ontstaat vooral als we regenwater niet snel genoeg kunnen afvoeren via ons stelsel van sloten, kanalen en rivieren. Dan stijgt het waterpeil en kunnen straten blank komen te staan. In extreme gevallen lopen ook huizen en landbouwgrond onder.

Lees meer
Hitte en droogte

Hitte en droogte

Door de klimaatverandering blijft de temperatuur stijgen en komen zachte winters en hete zomers. Veel mensen ervaren hitte als een welkome periode van terras- en strandbezoek, voor anderen kan aanhoudende hitte juist nare gevolgen hebben voor hun gezondheid, met name voor ouderen.

Lees meer

Als de bodem daalt….

Dat de bodem daalt, merken we in Rijnland op verschillende manieren. In het stedelijke gebieden zoals Gouda, zijn er huizen die verzakken. Funderingen moeten worden aangepakt en tuinen en wegen moeten regelmatig worden opgehoogd. Onder de grond zorgen verzakkingen voor schade aan het riool. In het landelijk gebied hebben agrariërs vaak te maken met een ondergrond die of natter is dan gewenst.

Lees meer
Film wateroverlast

Deel pagina