Leven met water

Leven met water

Leven in Rijnland is leven met water. Onze belofte ‘Droge voeten en schoon water’ is echter niet vanzelfsprekend, want de klimaatverandering zet druk op ons watersysteem. Om ons gebied toekomstbestendig maken, werken we steeds intensiever samen met de omgeving. Iedereen kan zijn steentje bijdragen. Ook jij!

Bewust leven met water

Dat het klimaat verandert, valt je misschien niet direct op, want het gaat heel geleidelijk. Toch gaan de veranderingen sneller dan verwacht. De hevige neerslag die het KNMI voor 2050 voorspeld had, is nu al realiteit. We hebben dus te maken met meer hoosbuien, maar we krijgen ook steeds langere periodes van droogte. Kortom, het weer wordt extremer.

Klaar voor de toekomst

Om wateroverlast te voorkomen en ons gebied klaar te maken voor de toekomst, moeten we ons aanpassen aan het veranderende klimaat. Bij Rijnland werken we daarom continu aan de verbetering van ons watersysteem. We breiden de capaciteit van onze gemalen uit, maar we zorgen er ook voor dat we een teveel aan water tijdelijk kunnen opvangen.

Samen met de omgeving

Het is een hele opgave om Rijnland toekomstbestendig te maken. Sterker nog; het is een opgave die we niet alleen aankunnen. Daarom werken we steeds intensiever samen met de omgeving. We trekken op met andere overheden, met ondernemers, agrariërs en inwoners. Ieder kan vanuit zijn eigen rol en expertise een bijdrage leveren. Omdat alle beetjes helpen, vertellen we je graag wat je zelf kunt doen om wateroverlast te voorkomen.

Verder kijken dan onze neus lang is!

Grote maatschappelijke vraagstukken, zoals klimaatverandering, hebben vaak geen duidelijke ‘eigenaar’. Want ja… wie is er verantwoordelijk voor de gevolgen van klimaatverandering? De vraagstukken waar we nu voorstaan zijn zo complex dat we ze met elkaar moeten aangaan. Het is tijd om over organisatiegrenzen heen te kijken en de samenwerking op te zoeken met de omgeving.

Weten hoe hoog het water bij jou komt? Kijk op www.overstroomik.nl

Deel pagina